اسم شما و تاریخ تولدتان یک عدد رمزی دارد که اگر آن را کشف کنید خوتان وروحیه تان را بهتر خواهید شناخت . در جدول زیر شماره اعداد  سی ودو حرف الفبای فارسی را بریتان شرح می دهد تا از روی آن بتوانید اعداد مربوط به اسم خودتان را استخراج کنید.

  1

  2

  3

   4

  5

  6

  7

  8

  9

الف

ب

س

د

ع

ف

ج

ه

ی

خ

ص

ث

ش

غ

گ

پ

ح

ز

ط

ت

ظ

ژ

ض

و

ق

ر

ذ

چ

ک

ل

م

ن

برای آنکه بتوان اعداد لازم را بدست آورد باید نام و نام خانوادگی کامل شخص مورد نظر را و همچنین تاریخ صحیح و کامل تولدش را بدانید.فرض می کنیم فرد مورد نظر ما شادی فاطمی نام دارد.این شخصیت کاملا فرضی است. تاریخ تولد او 29/8/1348 است. برای بدست آوردن عدد رمزی اعداد تاریخ تولد او به شرح زیر عمل می کنیم:

روز تولد 2=1+1=2+9=29

ماه تولد 8

 سال تولد 7=1+6=16=8+4+3+1=1348

حالا عدد رمزی نام ونام فامیل این خانم را استخراج می کنیم.ابتدا از روی جدول نمره هر کدام از حروف نام وفامیل او را تعیین می کنیم:

 ش  ا  د  ی     4  1  4  9                           9 = 1+8 = 18 = 4+1+4+9    

     ف    ا   ط   م   ی     6   1    1    4   9          3=2+1=21=6+1+1+4+9   

اکنون باید تمام ارقام بدست آمده را دوباره با هم جمع بزنیم.به این شکل:

29=3+9+7+8+2  اکنون روی عدد 29 مانند گذشته عمل می کنیم.عدد رمزی زندگی:

2=1+1=11=9+2=29   باید توجه داشت که رقم کل بدست آمده برای هر کس باید بین 1 تا 9 باشد.

نقش اعداد در زندگی زنان و مردان متفاوت است و اگر رقم رمز زندگی یک زن با یک مرد مساوی باشد نمی توان گفت خصوصیات اخلاقی و ذاتی آنهن شبیه یکدیگر است.

مفهوم عدد رمزی <1> زنان:

زن شماره یک عقیده دارد همیشه حق با اوست و تصمیمش بجاست. چون بسیار پر احساس و گرم و پرهیجان است مهمانی های بزرگ ترتیب میدهد و به بزرگان ادب و هنر علاقه فراوان دارد. قدرت خارق العاده ای برای کشف حقایق دارد.ماهر زیرک کاردان وبا سلیقه است. زندگی دز کنار چنین زن مستل و توانایی بسیار مشکل است و فقط مردی با اراده می تواند او را درک کند. در میان زنان از محبوبیت فوق العاده ای برخوردار است چون می تواند دوستیی مشکل گشا و چاره ساز باشد.این رو حیه و رفتار موجب می شود او تا اندازهای رنج بکشد زیرا زندگی او سوای زنان عادی است.این زن علاقه فراوانی به سیاست دارد و می تواند از عهده شغل های تراز اول اجتماعی که نیاز به فعالیت و دانش زیاد دارد برآید.او در سراسر زندگی کوشش می کند مفید واقع شود مفید به حال مردم و جامعه و به حال خود وخانواده اش. 

مفهوم عدد رمزی <1> مردان:

مرد شماره یک حقیقتا می خواهد شماره یک باشد. او می خواهد دیگران به ارزشهایش اوج بگذارند و بزرگش بدارند.در حقیقت او با ایده های روشن تفکر فراوان و زیرکی طبیعی تمام خصوصیت لازم را برای شماره یک بودن دارد.اگر در مقام خود قرار داشته باشد دنیا به کامش شیرین و خوشایند است و در این صورت بهترین افکار وایده ها را پیاده می کند. او شماره یک بودن را به خاطر جاه طلبی نمی خواهد بلکه می خواهد مفید واقع شود راهنما باشد و می خواهد برای تمام کسانی که به نحوی با او بستگی دارند از هر جهت پر سود و مفید باشد.در مقابل این انتظار فداکاری نیز دارد.مرد شماره یک از تاجر بودن و مال اندوزی و خست نفرت دارد با این همه هرگز فقیر هم نخواهد شد.مرد شماره یک انقلابی نیست آزاد منش است و می خواهد با قدرت و هیجان و صمیمیت افکار و ایده های خود را بر زبان آورد.می خواهد در جهان اطراف خود تغییراتی بوجود آورد.ولی در این راه چندان پرطاقت و پردوام گام بر نمی دارد. او ذاتا مرد حسودی نیست زیرا برای او کار همیشه در مقام اول زندگی قرار دارد. به این ترتیب همسر او در خانه هر کاری می تواند انجام دهد تغییرات کوچک در خانه توجه او را به خود جلب نمی کندو به مسائل خانگی کمتر اعتنا دارد.