برای آنکه بتوان اعداد لازم را بدست آورد باید نام و نام خانوادگی کامل شخص مورد نظر را و همچنین تاریخ صحیح و کامل تولدش را بدانید.فرض می کنیم فرد مورد نظر ما شادی فاطمی نام دارد.این شخصیت کاملا فرضی است. تاریخ تولد او 29/8/1348 است. برای بدست آوردن عدد رمزی اعداد تاریخ تولد او به شرح زیر عمل می کنیم:

روز تولد 2=1+1=2+9=29

ماه تولد 8

 سال تولد 7=1+6=16=8+4+3+1=1348

حالا عدد رمزی نام ونام فامیل این خانم را استخراج می کنیم.ابتدا از روی جدول نمره هر کدام از حروف نام وفامیل او را تعیین می کنیم:

 ش  ا  د  ی     4  1  4  9                           9 = 1+8 = 18 = 4+1+4+9    

     ف    ا   ط   م   ی     6   1    1    4   9          3=2+1=21=6+1+1+4+9   

اکنون باید تمام ارقام بدست آمده را دوباره با هم جمع بزنیم.به این شکل:

29=3+9+7+8+2  اکنون روی عدد 29 مانند گذشته عمل می کنیم.عدد رمزی زندگی:

2=1+1=11=9+2=29   باید توجه داشت که رقم کل بدست آمده برای هر کس باید بین 1 تا 9 باشد.

نقش اعداد در زندگی زنان و مردان متفاوت است و اگر رقم رمز زندگی یک زن با یک مرد مساوی باشد نمی توان گفت خصوصیات اخلاقی و ذاتی آنهن شبیه یکدیگر است.

مفهوم عدد رمزی <1> زنان:

زن شماره یک عقیده دارد همیشه حق با اوست و تصمیمش بجاست. چون بسیار پر احساس و گرم و پرهیجان است مهمانی های بزرگ ترتیب میدهد و به بزرگان ادب و هنر علاقه فراوان دارد. قدرت خارق العاده ای برای کشف حقایق دارد.ماهر زیرک کاردان وبا سلیقه است. زندگی دز کنار چنین زن مستل و توانایی بسیار مشکل است و فقط مردی با اراده می تواند او را درک کند. در میان زنان از محبوبیت فوق العاده ای برخوردار است چون می تواند دوستیی مشکل گشا و چاره ساز باشد.این رو حیه و رفتار موجب می شود او تا اندازهای رنج بکشد زیرا زندگی او سوای زنان عادی است.این زن علاقه فراوانی به سیاست دارد و می تواند از عهده شغل های تراز اول اجتماعی که نیاز به فعالیت و دانش زیاد دارد برآید.او در سراسر زندگی کوشش می کند مفید واقع شود مفید به حال مردم و جامعه و به حال خود وخانواده اش. 

مفهوم عدد رمزی <1> مردان:

مرد شماره یک حقیقتا می خواهد شماره یک باشد. او می خواهد دیگران به ارزشهایش اوج بگذارند و بزرگش بدارند.در حقیقت او با ایده های روشن تفکر فراوان و زیرکی طبیعی تمام خصوصیت لازم را برای شماره یک بودن دارد.اگر در مقام خود قرار داشته باشد دنیا به کامش شیرین و خوشایند است و در این صورت بهترین افکار وایده ها را پیاده می کند. او شماره یک بودن را به خاطر جاه طلبی نمی خواهد بلکه می خواهد مفید واقع شود راهنما باشد و می خواهد برای تمام کسانی که به نحوی با او بستگی دارند از هر جهت پر سود و مفید باشد.در مقابل این انتظار فداکاری نیز دارد.مرد شماره یک از تاجر بودن و مال اندوزی و خست نفرت دارد با این همه هرگز فقیر هم نخواهد شد.مرد شماره یک انقلابی نیست آزاد منش است و می خواهد با قدرت و هیجان و صمیمیت افکار و ایده های خود را بر زبان آورد.می خواهد در جهان اطراف خود تغییراتی بوجود آورد.ولی در این راه چندان پرطاقت و پردوام گام بر نمی دارد. او ذاتا مرد حسودی نیست زیرا برای او کار همیشه در مقام اول زندگی قرار دارد. به این ترتیب همسر او در خانه هر کاری می تواند انجام دهد تغییرات کوچک در خانه توجه او را به خود جلب نمی کندو به مسائل خانگی کمتر اعتنا دارد.

مفهوم رمزی عدد <2> زنان:

شماره 2 یک شماره کاملا مونث و زنانه است.این در جهان اعداد یک استثناء محسوب می شود. او آنقدر قدرت بدنی دارد که بتواند در یک رشته ورزشی قهرمان شود.از لحاظ روحی نیز قدرت سازماندهی و مدیریت فراوان دارد ولی بسیار حساس استو اگر احساس کند در محیط اطراف زندگی خود به نحوی پذیرفته نشده خود را به سختی می خورد.

زن شماره 2 بسیار احساساتی است. خیلی زود به گریه می افتد. به همین علت است که مانند مرد شماره دو می تواند یک هنر پیشه خوب باشد. اگر ژن های مذکر در وجودش نیرومندتر باشدزوج زندگی او باید بتواند به او ارج فراوانی بگذارد و غرور او را ارضاء نماید.او زنی است که ارزشهای عشق را می شناسد و می خواهد دوست داشته شود.

زن شماره دو مادر مهربانی است که در خانه قدرت فراوانی دارد و از عهده تربیت فرزندانش به خوبی برمی آید. زن شماره دو یک زن کامل و به تمام معنی است.

مفهوم رمزی عدد <2> مردان:

مرد شماره دو یک مرد خارق العاده است. به این علت است که دائم سعی دارد قدرت و توانایی و مردانگی اش را به اثبات برساند. مرد شماره دو ایده های روشن و طرز تفکر مشخص دارد. می تواند همه چیز را به خوبی در ذهن خود مجسم کند.سعی دارد همیشه عاشق باشد.عاشق طبیعت  عاشق زندگی عاشق آلبوم و هر چیز دیگری است کهبرای او سرگرمی آور باشد.او خود را شخصیت مهمی می داند و می خواهد اطرافیان احترام فراوانی به او بگذارند. اگر چنین نباشد غمگین می شود. دوستان او فقط کسانی هستند که او را بخوبی می شناسند.مرد شماره دو کمتر در قضاوت خود اشتباه می کند. استعدادهای هنری و هنر پیشگی در او زیاد است.مرد شماره دو می تواند دو چهره متفاوت داشته باشد و می تواند روی هر کدام از این دو چهره یک ماسک دیگر بگذارد و به این ترتیب دیپلمات خوبی از آب درآید.او در مقام شوهر یک شوهر معمولی است. او به همسری احتیاج دارد که کدبانوی خانه اش باشد و سر گرم بزرگ کردن بچه

مفهوم رمزی عدد<3> زنان:

با اینکه زن شماره سه یک مادر کامل است اگر در کارهای اجتماعی و در شغل خود موفقیت نداشته باشد رنج فراوان می برد و همین رنج موجب می شود این زن همیشه با خودش در جنگ وجدال باشد.او چه در شغل طبابت و چه در شغلهای دیگر موفق است و می تواند در هر شغل و درجه ای که باشد با مردان به شدت رقابت کند.بدون اینکه احساسات آنها را جریحه دار کند و زمانی موفق می شود که مدیریت گروه شغلی خود را بدست گیرد.با این همه هرگز یک مدیر طراز اول نمی شود زیرا کمی حساس و زودرنج است و در روابط اجتماعی خود با زیرکی و سیاست عمل نمی کند.