مفهوم رمزی عدد<5> زنان:

زن شماره (5) همیشه می خواهد در مرکز توجه اطرافیان قرار گیرد.این زن برای دفاع از موجودیت و وضع زندگی خود با چنگ و دندان می جنگد. علاقه فراوانی به کار کردن و سرگرم بودن دارد و میخواهد کار فراوانی در اطرافش باشد تا سرگرمش کند زیرا این سرگرمی به او آرامش می بخشد.این زن خوش قلب دست و دل باز و بخشنده است. عقیده داد باید به کمک بینوایان بشتابد و از آنان دستگیری کند. البته او می خواهد این کار را داوطلبانه انجام دهد و هیچ گونه تجاوزی را به حریم زندگی اش نمی پذیرد. او می تواند یک وکیل خوب و یا یک قاضی عادل باشد با این وجود در کارههای علمی تحقیقی و اجتماعی نیز موفق است.

بهترین شوهر برای او همان مرد شماره (5) است که تا اندازه ای از نظر خصوصیات اخلاقی با هم توافق دارند.

مفهوم رمزی عدد <5> مردان:

مرد شماره (5) قدرت سازمان دهی فوق العاده ای دارد. او در هر شغلی که باشد به خاطر فعالیتش انگشت نما است و می تواند مدیر بسیار خوبی باشد.برای هر شغلی کارایی لازم را دارد. او می خواهد همیشه در مرکز توجه عموم قرار داشته باشد و نظرها را به خود جلب کند.این مرد سخنور خوبی است به این علت می تواند یک وکیل دعاوی خوبی هم باشد.اولیاء یک پسر شماره پنج باید اجازه بدهند او همان طور که می خواهد بزرگ شود باید او را در کارها و انتخابهایش آزاد بگذارند در غیر این صورت نخواهد توانست راه درست زندگی اش را پیداکند.به طور کلی بدن نیرومندی دارد بیماری تنها چیزی است که چنین مردی را از پا می اندازد و از نظر روحی او را به شدت ضعیف می کند.

مفهوم رمزی عدد <6> زنان:

شماره <6> یکی از شماره های مغز و تعقل است. قاعتا این زن باید زنی متفکر محتاط و حسابگر باشد. او براحتی می تواند عقاید روشن و دقیق خود را برای دیگران تشریح کند.او در عین حال زنی بسیار بردبار و صبور است به همین دلیل می تواند معلم خوبی باشد همان طور که در مادری و تربیت فرزند همتا ندارد.او نه تنها در خانه حرفی برای گفتن دارد بلکه در خارج از خانه در زمینه های شغلی مقتدر سخن گو و خوش زبان است.او به خوبی می تئاند در قلب دیگران نفوذ کند.روی هم رفته او را می توان عقل کل دانست که هر کار و رفتارش ولو ازدواج کردنش از روی حساب و کتاب است.

مفهوم رمزی عدد <6> مردان:

مرد شماره (6) مردی بیقرار است ضمنا می تواند اسرار را برای همیشه اسرار نگاه دارد.او برای تجارت و پول سازی خلق شده است. تجارت و اقتصاد در سطح بسیار بالایی برایش مطرح است. او میتواند بدون اینکه تعادل عصبی خود را از دست دهد در مواقع بحرانی مسائل را به خوبی تجزیه و تحلیل کند و بعد عمل کند.او هرگز احساسات خود را بروز نمیدهد و خیلی تودار است. او قانون و نظم را بخوبی میشناسد و با تلفیق این دو موفق به تجارت و دادوستدهای بسیار بزرگی میشود. او قدرت سازندگی هنری ندارد و کاشف خوبی نیست ولی هنرشناس است و به هنرمندان احترام میگذارد.او احتیاج به یک همسر نیرومند دارد این همسر باید شوهر خود را به خوبی بشناسد و بتواند او را در راهی که پیش گرفته یاری دهد.این مرد نسبت به زن خود حساسیت فروان دارد.

 مفهوم رمزی عدد <7> مردان:

او علاقه زیادی به زمین و گیاه و طبیعت دارد. بردبار ،آرام و سخت کوش است.او به زندگ خانوادگی علاقه فراوانی دارد،اغلب شانس می آورد و همسر متناسب و ایده ال خود را پیدا می کند.اگر هماهنگی با همسر خود پیدا کند،یک شوهر عالی و یک پدر خوب خانواده است.در خانواده و در هر جا که کار می کند ریاست آنجا باید به طور کلی از او بیشتر بداند و قابلیت بیشتر داشته باشد تا بتواند او را مهار کند.بدون تردید مرد سیاستمداری نیست ولی راه را از چاه به خوبی تشخیص می دهد.

مفهوم رمزی عدد <7> زنان:

 زنی که بیشتر در آرزوهازندگی می کند تا در واقعیت و آرزوهای او اغلب غیر ممکن و رسیدن به آنها محال است. این زن چنان در رویاهای خود غرق است که حرکت وجنگیدن به خاطر زندگی را فراموش می کند.او روحیه ای مذهبی دارد. در روابط خود با شوهر سخت گیر و کم گذشت است، به این علت احتیاج به شوهری دارد که انعطاف پذیر و نرم باشد. او برای خانواده اش احساس فداکاری مافوق تصوری دارد و وقتی مادر می شود، همه عشق خود را به فرزندانش تقدیم می کند.نمی تواند شغلی را در خارج از خانه قبول کند و خانه او همیشه پاکیزه و مرتب است و هر چیز در آن نظم خود را دارد.این زن به خوبی تحمل می کند که مرد رئیس و تصمیم گیرنده خانواده باشد به شرطی که مرد احترام زن خود را نگه دارد و به حق و حقوق او تجاوز نکند.

مفهوم عدد رمزی <8> زنان:

این زن اتکا به نفس شگفت آوری دارد، به همین علت از مخاطره جویی و ریسک کردن هراس ندارد. او برای موفقیت و پیروزی متولد شده است. هدفی جز منظم کردن خانه و شغل خارج از خانه نارد. با آن که جاه طلب و خواهان اشتغال به کار در خارج از منزل است با این همه یک کدبانوی رقابت ناپذیر است.

با نیروی اراده می تواند از نفوذ پذیرترین موانع عبور کند و خود را به سر حد موفقیت برساند.وقتی موضوع مربوط به پیش برد هدفهای خانواده می شود او فعال تر و آرام نگرفتنی ترمی شود.در مقابل شوهرش فرمانده ودرر مقابل فرزندانش ضعیف وهمیشه بازنده است. او بچه هایش را متوقع بار می آورد.از آن دسته زنانی است که بدون مرد هم می تواند به راحتی زندگی کند.

 

مفهوم رمزی عدد «8» مردان

این عدد نماینده قدرت و اعتبار است. بنابراین این مرد یا بانکدار است یا صاحب شرکت و یا پزشک است که مورد اعتماد همه قرار گیرد ولی چنانچه زندگی او را مجبور کند شغلهای دیگری اختیار کند، در هر صورت مردی است که دیگران برای تبادل نظر و راهنمایی به او مراجعه میکنند. چنین مردی هرگز از طبیعت خود جدا نمی شود و طبیعت او چیزی جز جلب اعتماد دیگران نیست. او مرد دست و دلبازی است.

او به خانه و خانواده علاقه دارد، غذاهای خوشمزه را دوست دارد و زیاد می خورد.او دوستان زیادی دارد، بسیار مودب است، در زندگی شغلی سخت کوش است و دوستان فراوانی دارد که می توانند به موقع به کمکش بشتابند. او احتیاج به همسری دارد که بسیار اجتماعی باشد و بتواند دوستان او را بپذیرد و با شوهرش سیاستمدارانه رفتار کند.

مفهوم رمزی عدد «9» زنان

زن شماره «9» از آن دسته زنانی است که فقط می تواند زن باشد، همسر باشد، مادر باشد و یک خانه دار تمام وقت.این زن سرشار از ابتکار، انرژی و منطق است و علاقه زیادی به ورزش دارد.مردان را بیشتر از زنان درک میکند و با عقاید مردان، در هر زمینه ای، موافقت دارد، حتی پسران خود بهتر از دخترانش سازگاری دارد.اگر مجبور باشد شغلی را دنبال کند این کار را با کمال میل انجام نمی دهد، زیرا زن را متعلق به خانه می داند.با این همه به وقت ضرورت برای چرخاندن چرخ زندگی تا آنجا که بتواند تلاش میکند. او خود را همراه و پشت و پناه شوهرش می داند.شوهرش همیشه می تواند در وجود این زن یک سنگ صبور واقعی پیدا کند.

مفهوم رمزی عدد «9» مردان

مفهوم آن قدرت است، قدرت در هر زمینه ای! به این ترتیب پدر و مادر مرد شماره «9» نباید در زندگی خصوصی او دخالت کنند.او باید راه زندگی خود را به تنهایی پیدا کند، زیرا به طور تعجب آوری مستقل الرای است. او مهربان است اما این مهربانی را وقتی بروز میدهد که مطمئن باشد دردسر و مانعی برایش ایجاد نمی کند.زیرک است و شخصیتی سربلند و قدرتمند دارد. رفتارش طوری است که او را قدرتمندتر از آنچه هست نشان میدهد.

شخصیت او به طور طبیعی انزوا طلب است. ولی او می خواهد به هر قیمت که شده خود را اجتماعی نشان دهد. او با وجود تمام کوشش هایش، آنچه را می خواهد از ثروت گرفته تا مقام، بدست نمی آورد. زنی که می خواهد با او زندگی کند باید نیرومند و زیرک باشد ولی قبل از هر چیز باید بداند شوهر او تا اندازه ای خودرای است و احتیاج به میدان عمل دارد.