آیا به خودتان اطمینان دارید؟

اگر به خودتان واقعا مطمئن هستید اصلا به سوالات زیر پاسخ ندهید چون به نظرتان عجیب خواهد آمد. ولی اگر این اطمینان صد در صد را ندارید بهتر است به سوالات پاسخ دهید چون متوجه خواهید شد این نیروی اهریمنی که گاهی اوقات شما را فلج می کند چیزی نیست به غیر از عدم اطمینان به خود.

1-آیا در کلاس درس دوست دارید به سوالات معلمتان به طور شفاهی پاسخ دهید؟

2- آیا قبل از آنکه وارد یک سالن پر جمعیت شوید مرتب نگران سر و وضعتان هستید و با دست لباستان را مرتب می کنید؟

3-آیا در محفل دوستانتان دوست دارید خاطرات با مزه را تعریف کنید و به اصطلاح شمع محفل باشید؟

4-آیا وقتی تصمیم بگیرید چیزی بخرید حتما احتیاج به تایید دیگران دارید؟

5- آیا ترجیح می دهید دو ساعت بر روی یک مبل راحتی به تنهایی استراحت کنید تا اینکه مسئول جا دادن عده زیادی در یک میدان ورزشی باشید؟

6- آیا شما به طور قاطعانه در یک مسابقه ورزشی از یک تیم طرفداری می کنید و تیم مقابل را نفی می کنید؟

7- کاری را انجام داده اید و در مقابل به شما پاداشی داده می شود آیا شما آن را با یک نوع شرمندگی و غرور رد می کنید؟

8- آیا همیشه این فکر عذابتان می دهد که لباسی را که بتن دارید مناسب مکانی هستید نیست؟

9-آیا گاهی اوقات شما را به داشتن جسارت متهم میکنند؟

10- آیا به کسانی که کاری را بهتر از شما انجام می دهند به دیده احترام می نگرید و از آنها تعریف می کنید؟

11- یک تلفن عمومی جدید در خیابان نزدیک منزلتان نصب شده است ترجیح می دهید راهتان را دور کرده و از تلفن های قدیمی استفاده کنید تا اینکه از مدل جدید برای اولین بار استفاده کنید؟

12- از چند تن از دوستانتان دعوت به عمل آورده اید آیا آنها را با آرامش کامل پذیرایی می کنید یا اینکه دائم مضطرب هستید همه چیز به هم بخورد؟

13- آدرسی را می خواهید پیدا کنید آیا ترجیح می دهیداز کسی سوال نکرده به جای آن یک نقشه بخرید؟

14- آیا خارج شدن از یک مغازه بدون خرید کردن شما را ناراحت ومضطرب میکند؟

15- آیا وقتی اسم خود را امضا می کنید همیشه زیر آن را خط می کشید؟

امتیزات:

اگر به سوالات 15 و12 و9 و6 و3 و1 جواب مثبت داده اید برای هر سوال 3 امتیاز برای خود در نظر بگیرید.

اگر به سوالات 14-13-11-10-8-7-5-4-2 جواب منفی داده اید برای هر سوال یک امتیاز برای خود منظور کنید.

*اگر امتیاز شما بالاتر از 20 است:

واقعا به خودتان اطمینان دارید و با اطمینان کامل از تمام توانایی های خود استفاده می کنید و به همین دلیل همیشه دارای موفقیت های افتخار آمیزی بوده اید و هنوز طعم شکست را به معنی کامل نچشیده اید.(در واقع کمی از خود راضی هستید.)

*اگر امتیاز شما بین 12 تا 20 است:

شما بسیار هوشیار و آگاه هستید یعنی همان طور که توانایی های خود را تشخیص داده اید از محدودیت های خود نیز به خوبی آگاهی دارید.شما همیشه محکم سر جای خود ایستاده اید و برای کارهایی که به نظرتان نامطمئن می آید هیچ گونه خطری را متحمل نمی شود.

*اگر امتیاز شما زیر 12 است:

اعتماد به نفس خود را از دست داده اید. شما باید به صورتی جدی با این مشکل مبارزه کنید.در غیر این صورت هیچگاه نمی توانید به ایده ها و عقاید و آرمان های خود دست پیدا کنید.