-اگر کمتر از 25 امتیاز آورده اید:

   باید گفت که شما اصلا قدرت انتخاب ندارید. در واقع توانایی انتخاب و عکس العمل نشان دادن را گم کرده اید.به شما توصیه می کنم به جای انتخاب لحظه ای در موقع انتخب یک شناخت خوب پیدا کنید و انتخابی انجام دهید که مطابق با ذوق و شخصیت شما باشد.

2-25 تا 60 امتیاز:

شما نمی توانید خیلی خوب انتخاب کنید زیرا هیچ گاه از میل لحظه ای خود چشم پوشی نمی کنید به همین دلیل آن را انتخاب می کنید و ممکن است در بیشتر مواقع انتخاب صحیحی نباشد.پس باید بیشتر تامل به خرج دهید.

3- بیشتر از 60 امتیاز:

شما به درستی می دانید چه را باید انتخاب کنید. تمام انتخاب های شما به جا و مطابق با شرایط زندگی تان است. اگر گاهی وقت ها انتخاب نادرستی را انجام دهید زیاد مهم نیست چون شما ازآن پشیمان نمی شوید زیرا آن انتخاب هم مطابق میل و سلیقه شما بوده است.