آیا توانایی انتخاب صحیح دارید؟

با پاسخگویی به سوالات زیر خود را امتحان کرده وانتخاب خود را ارزیابی کنید.

سوال (1):

الف- در طی سالهای گذشته توانسته ام رابطه خوب خود را با یک یا چند دوست حفظ کنم.

ب- ترجیح می دهم به دفعات رابطه دوستی ام را به هم بزنم زیرا زود خسته و کسل می شوم.

سوال (2):

الف- دوستم با توجه به اینکه آثار انتقادی را دوست دارم کتابی به من پیشنهاد کرده است وقتی آن کتاب را پیدا می کنم

 با توجه به موضوع بلافاصله آن را می خرم.

ب- اکثر اوقات کتابی را می خرم که به طور اتفاقی آن را دیده و از عنوان و جلد آن خوشم آمده باشد.

سوال (3):

الف- برای پوشیدن لباس و مرتب کردن سر و وضعم از شیوه خاص خود که فکر می کنم برازنده خودم است استفاده می کنم.

ب- تنوع را دوست دارم و به ورت غیر قابل انتظار دنباله رو مدهای  مختلف هستم.

سوال (4):

الف- زمانی که 16 ساله بودم دروس خود را به صورت پایه عمومی مطالعه می کردم.

ب- درسی را به صورت تخصصی برای خود اختیار کرده و مطالعه ای خاص برای آن انجام می دادم.

سوال (5):

الف- معمولا از چیزها یی که در تملک من است راضی هستم.

ب- اغلب از چیزها یی که خریده ام ناراضی هستم پشیمان می شوم و با عجله آن را پس می دهم.

سوال(6) :

الف- یک رشته ورزشی را برای خود انتخاب کرده و آن را به طور مرتب تمرین و دنبال می کنم.

ب- هنوز در انتخاب ورزش مورد علاقه ام وسواس دارم.

سوال (7) :

الف- اگر پدر و مادرم برای هدیه سال نو از من سوال کنند چه کادوئی می خواهی فورا جواب می دهم یک گیتار یا یک کیف دستی و یا یک سری فرهنگ لغات.

ب- به آنها می گویم نمی دانم چه می خواهم و بهتر است آنها خودشان هدیه را انتخاب کنند.

سوال (8):

الف- برای دیدن یک فیلم یا تئاتر و یا رفتن به یک کنسرت توانسته ام یک انتخاب خوب و مطابق سلیقه ام داشته باشم.

ب- خیلی سریع تصمیم به دیدن یک فیلم می گیرم و خیلی زود از دیدن آن کسل می شوم و قبل از تمام شدن فیلم سالن را ترک می کنم.

سوال(9):

الف- وقتی که دعوت برای یک میهمانی را قبول می کنم تا به انتهای میهمانی با همان شادی که به قبول مهمانی پاسخ داده ام اوقاتم را می گذرانم.

ب- خیلی زود از جواب مثبتی که داده ام پشیمان می شوم زیرا فکر می کنم که هیچ کس را در میهمانی نمی شناسم و یا آن که از میهمانان خوشم نمی اید.

سوال (10):

الف- می توانم در اجتماعات مختلف مثل جامعه ورزشی  هنری و یا اجتماع جوانان با بقیه ارتباط دوستانه و صحیح برقرار کنم.

ب- خیلی زود از اینکه در این مجامع حضور یافته ام کسل می شوم و بعد از مدتی به خاطر کسل شدن احساس تاسف می کنم.

امتیازات

برای هر جواب مثبت به قسمت ( الف) 19 امتیاز و بری پاسخ های( ب ) یک امتیاز و برای هر جواب که نتوانسته اید بین الف و ب انتخاب کنید 15 امتیاز برای خود در نظر بگیرید.