مفهوم رمزی عدد <3> مردان:

مرد شماره سه  مردی سازنده و فعال است. مسائل کوچک و پیش پا افتاده مورد توجه او نیست.می تواند مسئولیتهای سنگین را قبول کند تصمیمات مهم بگیرد و سازمانهای بزرگ را اداره کند.سالم وشاداب است و همه چیز برایش آسان است. ماجرا جویی را دوست دارد. به هر کاری دست می زند موفق می شود. مرد شماره سه مردی است که برای ریاست کردن خلق شده است. اگر نتواند دستور دهد و ریاست کند رنج می کشد و منزوی می شود.می تواند نویسنده و سیاستمدار باشد.او یک شوهرحقیقی و یک پدر خوب است هنگامی که در خانه بسر می برد شادی و خنده همه جا را پر می کندو زن ایده ال او باید فعال و خوش سلیقه باشد.یک اصل کلی در زندگی این مرد حقیقی وجود دارد هر کس با او زندگی می  کند هرگز دچار یکنواختی زندگی نمی شود.

مفهوم رمزی عدد <4> زنان:

زن شماره چهار گرایش شدیدی به ریاست دارد. هر مردی شوهر این زن باشد باید پیه یک تعلیم و تربیت دوباره را به خود بمالد. او خود را همسر و مادر می داند و به سنت و قانون موجود در زندگی احترام می گذارد. تمام این مسائل برای یک زندگی خانوادگی بسیار خوب است در صورتی که زیاده روی نشود.این زن اگر مردی را به شوهری خود انتخاب کند که مناسب با وضع روحی او باشد و مرد بتواند با امر و نهی او سازشگاری کند چنان زندگی برایش فراهم می کند که مایه رشک بسیاری خواهد بود.

مفهوم رمزی عدد <4> مردان:

این مرد اهل عمل و منطق حساب است. به خانه و عادات وسنتها تعلق دارد. او یک مرد واقعا زمینی است. او یک محافظه کار متولد شده و تا آخرر عمر محافظه کارانه زندگی می کند و به زندگی خانوادگی بیشتر از هر چیز دیگری علاقه نشان می دهد. او علاقه فرائانی به غذاهای خوب دارد.او شوهر خوبی است اما به همسری احتیاج دارد که شاد با سلیقه و جوان باشد و قبل از هر چیز باید در آشپزی مهارت فوق معمول داشته باشد.مد شماره 4 پدر خوبی نیز هست.بردبار است و می توان به او اعتماد کرد. او انسان خارق العاده ای نیست ولی راه زندگی کردن و لذت بردن از آن را می داند و این را بها کمال میل به اطرافیان نشان میدهد.