داشتن افکاری مثبت انرژی دهنده بوده و نتایج ثمر بخشی به همراه دارد اما افکار منفی باعث ضعف و ناتوانی و نیز پیری و زشت شدن قیافه می شود. بنابراین راه غلبه بر این افکار و احساسات منفی را بیاموزید وآنها را از زندگی خود دور کنید.حالا برای سنجش خود در این مورد  به سوالات زیر پاسخ دهید:

1)شما برای حفظ سلامتی وتناسب اندام خود برنامه غذایی جدید و مناسبی را آغاز می کنید اما پس از گذشت یک هفته احساس ضعف و گرسنگی می کنید در این صورت آیا:

الف-از تمام عقاید و تصمیمات خود برای لاغر شدن وحفظ تناسب اندام صرفنظر می کنید.

ب- می پذیرید که ممکن است این رژیم غذایی برای شما نامناسب باشد بنابراین به دنبال یافتن رژیم غذایی ملایم تری بر می آیید که برایتان مناسب باشد.

2)افراد جدیدی وارد می شوند تا در مجاورت و همسایگی شما زندگی کنند. شما در این موقع لحظات ناخوشایندی را برایشان بوجود می آورید در این صورت آیا:

الف- از آنها دوری کرده در صدد یافتن خانه ای دیگر بر می آیید؟

ب- با تامل و اندیشه سعی می کنید که با آنها دوستانه رفتار کنید و با خوش بینی فکر کنید که ممکن است این عمل شما باعث پریشانی و عصبانیت آنان یا نظایر آن شود.

3)در محل کار خود در انجام امری سهل انگاری و غفلت می کنید زیرا شما در این خصوص به اندازه کافی مجرب نیستید. در این زمان یک متقاضی موفق کار از راه می رسد در این صورت :

الف-در هر زمانی که این شخص به شما دستور می دهد در درون خود به جوش می آییدو عصبانی ی شوید و ازانجام  وظایف خود صرفنظر می کنید.

ب- شما در این موقع ادب و نزاکت را رعایت می کنید اما تا زمانی که حکم شغل دلخواهتان به شما داده شود.

4) همسر سابق شما مجددا ازدواج می کند. آیا بیشتر احتمال آن میرود که :

الف- شما در هر فرصتی به همسر جدید او پرخاش کرده از صحبت کردن با وی امتناع می کنید.

ب- سعی در ابراز رضایت و خشنودی به آنان می کنید.

5) شما و همسرتان در تعطیلات به سر می برید در حالی که فقط دو روز از تعطیلاتتان باقی مانده است در این زمان کدام یک از عبارات زیر را انتخاب می کنید:

الف- عزیزم فقط دو روز از تعطیلات باقی مانده است بهتر است بستن چمدانها را شروع کنیم.

ب- چه عالی دو روز کامل از تعطیلات باقی مانده است. بگذار ببینم چقدر می توانیم از این دو روز استفاده کنیم.

همانطور که شما می دانید پاسخهای الف  منفی و پاسخهای ب مثبت هستند. اگر شما مراقب و محتاط نباشید در این صورت افکار الفاظ احساسات و اعمال و رفتار منفی می تواند اکثر روزهایتان را هدر داده و از بین ببرد و این افکار در شما به صورت عادت درآید.

در ایجا دو راه بری مبارزه با افکار و احساسات منفی وجود دارد:

1-به طور مثبت عمل کنید و بیندیشید حتی اگر آن را در درون خود احساس نمی کنید.احساسات بجا و درست غالبا به دنبال هم می آیند.

2-علل بروز رفتار و احساسات منفی را در خود بیابید و بر آنها غلبه کنید.