تبلیغات
شخصیت شناسی - آروم باش

شخصیت شناسی

آیا خود را میشناسی؟

اگر روزی دشمن پیدا کردی بدان در رسیدن هدف موفق بودی !

اگر روزی تهدیدت کردند بدان در برابرت ناتوانند!

اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست!

اگر روزی ترکت کردند بدان با تو بودن لیاقت میخواهد !

فردخوش بین چون شیشه است هر چه بشکند تیزتر است.

اگر میخواهی از تو انتقاد نکنند نه حرفی بزن نه کاری بکن و نه کسی باش.

برای داشتن چیزی که تا بحال نداشته ای کسی باش که تا به حال نبوده ای.

اگر امیدوار باشیم که دیگران بیشتر از خود ما به ما توجه نشان دهند دیر یا زود نا امید خواهیم شد. 

عشقت را نصیب کسی کن که لایق آن باشد نه تشنه آن زیرا

هر تشنه ای روزی سیراب میشود.

بزرگترین و کامل ترین  و زیباترین ولطیف ترین چیزهای دنیا نه قابل لمس است و نه قابل دیدن و شنیدن فقط باید با قلب حس شود و قلب منتظر پاسخ نیست.

منتظر هر چه هستید اول خودتان آن را ارائه دهید.

هر کس هر چه می گوید انعکاس رفتار خودش است نه رفتار شما.

دیگران را ببخش نه به آن دلیل که دیگران لیاقت بخشیده شدن دارند بلکه به آن دلیل که تو لیاقت آرامش را داری.

 ده اصل درباره تبسم

1.  تبسم خرجی ندارد اما چیزهای زیادی را می آفریند.

2.  تبسم بدون اینکه بخشنده اش را فقیر کند گیرنده اش را ثروتمند می سازد.

3.  تبسم یک لحظه بیشتر پایدار نیست ولی گاهی خاطره اش تا ابد باقی میماند.

4.  هیچ کس آنقدر غنی نیست که بدون تبسم به سر برد و هیچ کس آنقدر فقیر نیست که از منافع ان برخوردار نگردد.

5.  تبسم در خانه خوشبختی و در تجارت حسن نیت ایجاد میکند زیرا تبسم نشانه دوستی و رفاقت است.

6.  تبسم خستگی را برطرف و افراد مایوس را امیدوار می سازد.

7.  تبسم اشعه آفتاب است برای افسردگان و بهترین پادزهر است طبیعی است برای ناراحتی.

8.  تبسم را نمی توان خرید، نه می توان فروخت، نه می توان گدایی کرد و نه میتوان دزدید، زیرا تبسم کالایی زمینی نیست، مگر وقتی که اعطا شود.

9.  هیچ کس به اندازه کسی که تبسمی برای هدیه کردن نداشته باشد، احتیاج به  تبسم ندارد.

10.  اگر می خواهید مردم شما را دوست بدارند، تبسم کنید.

 

دیدن باور کردن است و احساس حقیقت.

 

راضی باش ولی همیشه بدان که می توانی فراتر بروی.

 

به تواناییهای خود ایمان داشتن، نیمی از موفقیت و کامیابی است.

 

همواره فکرهای خود را روی کاغذ بیاورید و نگذارید از ذهن تان فرار کنند.

 

بگذارید هر آن کس که به جانب شما می آید از زندگی و امید بهره مند شود.

 

اگر می خواهید دنیا را تغییر دهید تغییر را از خویشتن آغاز کنید.

 

نگران گذشته و ملول آینده بودن بیهوده است،حال را زندگی کن.

 

چنان زندگی کن که گویی جاودانه ای و چنان بودن را تجربه کن که گویی امروز می میری.

 

برای دست یافتن بدان چه در آرزوی آن بودید، هیچوقت دیر نیست.

 

پیوند مثبت با محیط پیرامون، شما را شادتر، امیدوارتر و کامل تر میسازد.

 

باید هدف این باشد که در دیرترین زمان ممکن جوان بمیرید.

 

اولین هدیه زندگی، دومی عشق و سومی فهم است.

 

آرزو و تمنا نیمی از زندگی و بی تفاوتی نیمی از مرگ است.

 

زندگی کسالت بار نیست، کسالت تنها یک انتخاب است.

 

در انتظار مرگ بودن، زندگی کردن نیست.

وقتی همه مثل هم فکر می کنند پس کسی فکر نمی کند.

 

برای انجام کارهای بزرگ،نه قدمی بزرگ که باید قدمهای کوچک بسیاری برداشت.

 

خلاقیت چیزی نیست جز نگاه کردن از ورای ذهن.

 

به گذشته ات سوگوارانه نگاه نکن،دوباره باز نخواهد گشت.

 

این قانون همیشگی است که عشق ژرفایش را جز در لحظه فراق درنمی یابد.

 

تنها راه سروکار داشتن با قلب انسانها،همدردی برخاسته از عشق است.

 

شرط بخشش فراموشی آن است.

 

آنچه را که باید یاد بگیریم تا انجام دهیم،تنها با انجام دادن یاد می گیریم.

 

مباحثه تبادل دانش است و مشاجره تبادل جهل.

راز کسالت زیاده گویی است.

 

هیچگاه موفقیت به سراغ تو نخواهد آمد،این تو هستی که باید به سراغش بروی.

 

تنها زندگی ارزنده آن است که صرف دیگران شده باشد.

 

اگر برای چیزی نایستی،برای همه چیز خواهی افتاد.

 

درون هر سختی فرصتی نهفته است.

 

تغییر تنها توسط تو ممکن است و کسی قار به انجام آن در تو نیست.

 

بدون شور و شوق،تا کنون هیچ کار بزرگی صورت نگرفته است.

 

درد ناگزیر و رنج اختیاری است.

 

خویشتن داری کنترل احساسات نیست،احساس احساسات است.

 

غریبه ای وجود ندارد،تنها دوستی است که تا کنون ملاقاتش نکرده ایم.

 

آینده آن نیست که واردش می شوی،آن است که خلقش میکنی.

 

کار کردن سه چیز بد را از تو دور میکند:خستگی،گناه و فقر.     

 

بدبین از فرصتهایش مشکل و خوش بین از مشکلاتش فرصت میسازد.

 

بی مصرفترین روزها،روزی است که در آن نخندیده باشیم.

 

کسی که راهی را با عشق می پیماید،هرگز راه را تنها نپیموده است.

 

هر روز را طوری زندگی کنید که گویی آن روز، مهمترین روز زندگی شماست.

 

در هر مشکلی که پیش می آید،عقب نشینی نکنید و دنبال مقصر نگردید.

 

کوچکترین محبتها حتی از ضعیف ترین حافظه ها پاک نخواهد شد ....

 روزگار همچون قصیده ای است و ما ناگزیر به تکرار قافیه.

                منتظر باش اما معطل نشو

 تحمل کن اما توقف نکن

 قاطع باش اما لجباز نباش

 صریح باش اما گستاخ نباش

 بگو آره اما نگو حتما

بگو نه ولی نگو ابدا

این یعنی همه چی باش و هیچی نباش

 

آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی میکنیم،

آن زمان که دوستمان دارند لجبازی میکنیم

... و بعد ...

برای آنچه از دست رفته آه میکشیم

 

میدونی کسایی که به فکرمون هستن رو به گریه میندازیم...

اما گریه میکنیم برای اونایی که به فکرمون نیستن...

 

هفت بار که روح خویش را تحقیر کردم

بار اول ؛آن هنگام که دیدم برای بلند شدن تظاهر به افتادگی می کند.

بار دوم؛ آن هنگام که دیدم برای جلب ترحم لنگ لنگان راه می رود.

بار سوم؛ آن هنگام که بین سهل و دشوار مخیر شد و سهل را برگزید.

بار چهارم؛ آن هنگام که گناهی مرتکب شد و برای تسکین خویش گفت: دیگران نیز مرتکب گناه میشوند.

بار پنجم؛ آن چه را که برایش پیش آمده بود،حمل بر ناتوانی خویش کرد، اما صبر بر آن پیشامد را به توانایی خویش نسبت داد.

بار ششم؛ ان هنگام که چهره ای زشت را تحقیر کرد، حال آنکه آن چهره به تحقیق نقابی از نقابهای خودش بود.

و هفتمین بار؛ وقتی که زبان به ترنم مدح و ثنا گماشت و آن را فضیلتی انگاشت.

 

وقتی خوبی بزرگ می شود!

روزی یک کشاورز فقیر اسکاتلندی به نام «فلمینگ» در مزرعه اش مشغول کار بود که صدای فریاد کمک پسر بچه ای را شنید. پسرک در باتلاقی گرفتار شده بود و با هر تقلایی که می کرد بیشتر در درون لجن های باتلاق فرو می رفت. کشاورز با هر زحمتی که بود پسرک را از مرگ حتمی نجات داد.

روز بعد یک کالسکه مجلل مقابل کلبه کشاورز توقف کرد و مرد پولداری از آن بیرون آمد و سراغ کشاورز اسکاتلندی را گرفت. او پدر همان پسری بود که توسط کشاورز نجات یافته بود و برای پرداخت جایزه و پاداش به سراغ ناجی پسرش آمده بود.اما کشاورز از دریافت پول امتناع ورزید و این کار را یک وظیفه انسانی دانست. در همین هنگام پسر کشاورز از کلبه بیرون آمد و مرد پولدار با مشاهده او پیشنهاد کرد که اجازه دهد مخارج تحصیل پسرش را تا سطوح عالی تامین کند و کاری کند تا کشاورز به وجود پسرش افتخار کند.

کشاورز این پیشنهاد را پذیرفت. چند سال بعد «الکساندر فلمینگ» پسر کشاورز موفق شد از مدرسه پزشکی بیمارستان «سنت ماری» لندن فارغ التحصیل شود و بزرگترین داروی دنیای پزشکی یعنی «پنی سیلین» را کشف کند و با این کشف مایه مباهات دنیا و پدرش گردد.چندی بعد پسر آن مرد پولدار که اکنون مرد بزرگی شده بود به خاطر عفونت شدید به حال مرگ افتاد و یک دارو او را از مرگ حتمی نجات داد. آن دارو پنی سیلین بود. نام پسر مرد پولدار «وینستون چرچیل» بود که به نخست وزیری کشور انگلستان رسید.

همیشه یادت باشه

  مهمترین رابطه هر کس رابطه با خودش است.

 دنیا مثل آینه است انعکاس افکاری که فرد قویا به آنها اعتقاد دارد را به او باز می گرداند.  

 تفاوتها در روش نگاه کردن به زندگی است.

 و گاه اشتباهات فرصتی برای جبران ندارند.

 هرگز تاثیر رفتارهای خود را دست کم نگیرید با یک رفتار کوچک شما میتوانید زندگی یک نفر را دگرگون نمایید برای بهتر شدن یا بدتر شدن.

 پیمانی که در طوفان با خداوند میبندی در آرامش فراوش نکن.

 شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند.

مانع هر کس ذهن اوست.

 
آیا ابعاد گوناگون شخصیت خود را می شناسید؟خودشناسی گام اول در جاده وسیع خداشناسی است.
در اینجا بهترین تستها را آورده ام . شما می توانید با انجام این تستها در مراحل مختلف سنی شخصیت خود را با دوره های قبل مقایسه کنید.

مریلا


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :